Copy and paste the following link to share this item:
Name 4% IHI UNSEC BDS
Symbol IH26C
ISIN MT0000111329
Currency EUR
Last Traded Jun 25, 2019
Price 101.700
Change -0.300
Trades 2
High Price 101.700
Low Price 101.700
Volume Traded 15,000.000
Value Traded 15,255.000
52 Week Low 101.000
52 Week High 103.500
Market Closed
Moving average:
Announcements
DescriptionDocumentDate
Nineteenth Annual General MeetingIHI273.pdf Thursday, 13 June 2019
Notice of annual general meeting and resolutionsIHI272.pdf Thursday, 23 May 2019
Errata Corrige - Information on audited financial statements of IHI Magyarország Zrt for 2018 as GuarantorIHI271.pdf Friday, 10 May 2019
Information on audited financial statements of IHI Magyarország Zrt for 2018 as GuarantorIHI270.pdf Friday, 10 May 2019
Financial statements and dividendIHI269.pdf Thursday, 02 May 2019

The information below that is available free of charge is delayed by at least 15 minutes. Also the said information is only valid during market hours.

L-informazzjoni hawn taħt li hija disponibbli mingħajr ħlas hija ttardjata b'mill-inqas 15-il minuta. Ukoll l-imsemmija informazzjoni hija valida biss matul il-ħinijiet tas-suq.

Securities admitted to the Prospects MTF are issued by small and medium sized enterprises (SMEs). Investment in smaller companies can involve greater risk than is generally associated with investment in larger more established companies and can result in significant capital losses. Securities issued by SMEs tend to be illiquid and investors should therefore seek appropriate advice before making any investment.

Titoli ammessi fuq Prospects MTF jinħarġu minn intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs). L-investiment f'kumpaniji żgħar jista’ jinvolvi riskju akbar milli huwa ġeneralment assoċjat ma' investiment f'kumpaniji akbar u aktar stabbiliti u jista’ jirriżulta f'telf sinifikanti ta' kapital. It-titoli maħruġa mill-SMEs għandhom it-tendenza li mhumiex likwidi u l-investituri għandhom għalhekk ifittxu parir xieraq qabel ma jagħmlu xi investiment.

21 244 051 Phone - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
borza@borzamalta.com.mt Email - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
Garrison Chapel,
Castille Place,
Valletta VLT 1063
Malta
Address - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
Restricted Login Restricted Login - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
Officially Appointed Mechanism Officially Appointed Mechanism - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
COPYRIGHT © 2019 Malta Stock Exchange | Website Terms Of Use | Privacy Policy | FOI Act | Sitemap